Garanti Belgesi

 

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi, satış sonrasında üründe meydana gelecek (koşullar çerçevesinde) herhangi bir zarar karşısında imalatçı veya ithalatçı firmanın bunu tamir edeceğini gösterir belgedir. Garanti Belgesi Sanayi Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden alınmaktadır. En az 1 yıllık süreyi kapsamalıdır.

Gerekli Belgeler
1. Bakanlıkça bastırılmış Garanti Belgesi Örneği
2. İmza sirküleri aslı
3. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve servis listesinin bakanlıktan veya noterden onaylı bir örneği
4. Malın tanıtma ve kullanma talimatı

Dikkat Edilecek Hususlar
1. Her bir ürün ve marka için ayrı garanti belgeleri olması gerekmektedir.
2. Adres, unvan ve telefonlar imza sirküleriyle aynı olacak şekilde garanti belgesine yazılmalıdır.
3. Garanti Belgesi İmzaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
4. Azami tamir süresi en fazla 30 gün olmalıdır. Ve garanti süresi en az 1 yıl olmalıdır.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler
a) İmalatçı ve İthalatçı firmanın açık unvanı, adresi, telefon ve faks numaraları,
b) Bakım , onarım ve kullanımda uygulanması gereken kurallar,
c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar, e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler ,
f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı temel bilgiler,
g) Tüketicinim kendi yapabileceği bakım onarım ve ürün temizliğine ilişkin bilgiler,
h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler,
i) Bağlantı ve montajlarının nasıl yapılacağını gösterir şema ile , bağlantı veya montajın kimin tarafından yapılacağına (Tüketici, Yetkili Servis ) ilişkin bilgiler,
j) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (TRKGM-97 /10-11 sayılı Tebliğde bu süreler belirtilmiştir.)
k) Varsa standart numarası,
l) Teknik katalog,
m) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerler, isim ,adres ve telefon numaraları,
n) Bakanlığımıza müracaat sırasında gönderilen Tanıtma ve Kullanma Kılavuzlarının üzerinde imza ve kaşe aranır.

Satış Sonrası Servis Hizmetleri Belgesi hangi ürün grubundaysa dilekçede belirtilecektir. Ürün ithal ise gümrük tarife istatistik pozisyonu yazılacaktır.

  
E-Bültenimize katılın yeniliklerden haberdar olun

Çalışıyor...
   
Ana Sayfa  •  Hizmetlerimiz  •  Hukuk  •  Sıkça Sorulan Sorular  •  Evraklar - Formlar  •  İletişim  •  HDF DANIŞMANLIK © 2019
Bizimişimiz