Genel Bilgiler

 

Tanım

Tasarım, 'bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün' olarak tanımlanmıştır.
Bir ürünün üç boyutlu şekli veya bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler 'tasarım' kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Korumanın Nitelikleri

Bir tasarımın korunması için YENİ ve AYIRT EDİCİ NİTELİĞE SAHİP olmaları gerekmektedir.

Yenilik

Bir tasarım, Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde, kamuya sunulmamış ise yeni olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden geriye doğru on iki ay içinde kamuyu yapılan sunuşlar, tasarımın yeniliğini etkilemez.

Ayırt Edici Nitelik

Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir tasarımın bu kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasındaki belirgin bir farklılık olması, ayırt edilebilir niteliğe sahip olma anlamındadır.


Çeşitleri

Bir başvuruda tek bir ürün için başvuru yapıldığında başvuru tekli başvuru olur.

Çoklu Başvuru

Bir başvuruda aynı alt sınıfa ait pek çok ürün bir arada tescil işlemi gerçekleşebilmektedir. Üç boyutlu ürünlerin daha iyi anlaşılabilmesi için farklı açılardan görüntülerinin alınması gerekebilir. Başvuru bu şekilde olduğunda çoklu ve yanlı başvuru olacaktır. Bu çeşit başvuru firmalara bir anda pek çok ürün tescil edebilme ve maliyeti düşürme açısından çok avantajlıdır.


Tasarım Hakkının Sahibi

Tasarım hakkının sahibi, tasarımcı veya onun hukuki halefleridir. Memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken tasarladıkları tasarımların sahibi, hizmet ilişkisi nedeniyle, onları çalıştırandır. Bu durumda, memurun, hizmetlinin, işçinin yaptığı tasarımın önemi değerlendirilerek saptanacak bir bedel alma hakkı olur.

Hizmet sözleşmesi dışında kalan iş görme sözleşmeleri çerçevesinde yapılan tasarımlarda hak sahibi aksine bir anlaşma yoksa işi veren kişidir.


Tasarımcı Olarak Belirtme Hakkı

Tasarımcının, tasarım tescili için başvuru yapana, tasarım hakkı sahibine karşı, adının belirtilmesini isteme hakkı vardır. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda bu husus açıkça vurgulanır. Bu hakkın devri ve haktan feragat hükümsüzdür.


Aşaması

Başvuru yapılmış olan tasarım tesciliniz öncelikle Türk Patent Enstitüsü tarafından resimlerinin ve tarifnamelerinin uygun olup olmadığı konusunda incelenir. Uygun bulunmadığı takdirde geri gönderilerek 1 ay içerisinde düzeltilmesi istenir. Başvurunun uygunluğundan itibaren yaklaşık 3 ay içerisinde ilanına ilişkin karar gelecektir. 6 ay itirazda kalacak olan tasarım tescil başvurusu itiraz gelmemesi üzerine tescile bağlanacaktır. İtiraz gelmesi durumunda Türk Patent Enstitüsü itiraz evraklarını göndererek 1 ay içerisinde savunma hazırlanmasını isteyecektir. İtiraz gelmemesi veya itirazın başvuran adına olumlu sonuçlanması halinde 1 ay içerisinde tescil belgesi gönderilecektir. Bir tasarım tescil belgesi başvurudan yaklaşık 12 ay sonra gelmektedir.


Rüçhan Hakkı

Tasarım tescili için Paris Sözleşmesi'ne üye herhangi bir ülkede ilk kez yapılan başvuru tarihinden itibaren, altı ay içinde diğer üye ülkelere başvuru yapıldığı ve rüçhan hakkı talep edildiği zaman, ilk başvuru tarihi geçerli olur. Rüçhan hakkı süresi içinde tasarımın kamuya sunulmuş olması, tasarımın yeniliğini etkilemez.

Tasarım konusu ürün, tasarım tescili için başvuru yapılmadan önce, milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilir, sergide teşhir edildiği tarihten itibaren altı ay içinde tescil başvurusu yapılır ise, rüçhan hakkı talep edilebilir.


Ebdüstriyel Tasarım Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

• İmza Sirküleri (Tüzel Kişilik ise)
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmaktadır.)
• Tescil alınmak istenen ürüne ait 8x8 ebadında 16 adet fotoğraf veya çizim
• Elde Etme Beyanı(Formlar bölümünde bulunmaktadır.)


Koruma Süresi

Tescilli bir tasarımın koruma süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminden 6 ay öncesinde ve cezalı harç yatırılarak 6 ay sonrasında tasarım tescilleri yenilenmekte olup bu sürenin geçmesinden sonra yenileme yapılmamışsa tescilli tasarım düşmektedir. Endüstriyel tasarım tescilleri en fazla 5 kere yenilenebilir. Yani toplam koruma süresi yenilendiği takdirde 25 yıldır. Daha fazla bilgi almak için lütfen formlar bölümündeki bilgi istek formunu doldurup gönderiniz.

  
E-Bültenimize katılın yeniliklerden haberdar olun

Çalışıyor...
   
Ana Sayfa  •  Hizmetlerimiz  •  Hukuk  •  Sıkça Sorulan Sorular  •  Evraklar - Formlar  •  İletişim  •  HDF DANIŞMANLIK © 2019
Bizimişimiz